Jau astoto gadu Vasarsvētki Grīziņkalnā
27. Maijs 2012

       Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija “Aspazija” sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības Kultūras un Sporta departamentu jau astoto gadu aicina rīdziniekus – īpaši Grīziņkalna iedzīvotājus - uz labdarības koncertu ''Vasarsvētki Grīziņkalnā''.

  Šī gada Vasarsvētku  tēma – Saskaņa caur kultūru.

 Pasākuma mērķis:

LSIA "Aspazija" koncerts Latviešu Biedrības nama Zelta zālē
28. Janvāris 2012

Varam lepoties ar krāšņu ikgadēju koncertu "Māmuļas" visgreznākajā zālē, atzīmējot senioru deju kopas "Aspazija" devīto gadskārtu, kā arī suminot ilggadēju un sabiedriski aktīvu biedri Ingunu Barinovu 60 gadu jubilejā. Deju pedagoģes Antras Zūkeres vadībā fascinējoši skaistos tērpos koncertā piedalijās LSIA "Aspazija" dejotājas. Arī vokālais ansamblis "Ilgas" sniedza sirsnīgu un atraktīvu priekšnesumu. Apsveikumu "Safīra kāzās" (45 gadu jubilejā) saņēma "Aspazija" biedre un skaisto tērpu autore Anita Veckalne ar vīru Juri Veckalnu. Uz tikšanos nākamgad!

Seminārs "Savstarpēja sadarbība dažādos līmeņos"
25. Novembris 2011

Biedrības LSIA "Aspazija" telpās notika interaktīvs seminārs, kas pulcināja mūsu biedres no gandrīz visas Latvijas nodaļām: Talsiem, Jelgavas, Ogres, Olaines, Siguldas, Varakļāniem, Liepājas un Pāvilostas. Ar nodibinājuma "Borisa un Ināras Teterevu fonds" finansiālu atbalstu, LSIA "Aspazija" biedres varēja ierasties kuplā skaitā un pavadīt dienu radošā atmosfērā, interesantās diskusijās, savstarpēji daloties pieredzē, stāstot par saistošiem projektiem un ikdienas nodarbībām.Tika apmaksāti transporta izdevumi, tējas un puzdienu pauzes.

Dārza svētki
17. Augusts 2011

Jūlijā un augustā pirmo reizi tika noorganizēti „Dārza svētki”, kuros piedalijā aktrises Vera Gribača un Mudīte Šneidere ar interesantajiem, emociju piesātinātajiem stāstijumiem par pieredzēto savā mūžā. Saulainajā pagalmā aktrises ar skaistu dejas soli un dziesmām priecēja deju kopa „ Aspāzijas” un dziesmu ansamblis „Ilgas”.

Sievietes ikdienas radošums veselības uzlabošanai un profilaksei
1. Augusts 2011 - 3. Oktobris 2011

Augustā un septembrī tiek realizēts projekts „Sievietes ikdienas radošums veselības uzlabošanai un profilaksei”, ko vada dr. psych. Aija Dudkina. Projekta ietvaros notiek seši interaktīvi semināri un nosledzošs pieredzes apmaiņas brauciens uz Iecavu pie biedrības „Iecavas Sieviešu klubs „Liepas”” un Bauskas Invalīdu  biedrības.

Vasaras nometne Apšuciemā
7. Jūlijs 2011 - 9. Jūlijs 2011

Pirmo reizi biedrības pastāvēšanas laikā tika noorganizēta trīs dienu vasaras nometne „Saglabāsim dzīvesprieku radošajās aktivitātēs” Apšuciema pamatskolā jūras krastā 40 sievietēm ar invaliditāti.

Salons „Saulgrieze”
4. Marts 2011

Šogad Rīgas Centrātirgū renovētajā sakņu paviljonā biedrība LSIA „Aspazija” ir izveidojusi salonu „Saulgrieze”, lai salonā cilvēku ar invaliditāti biedrību daiļamatnieki un rokdarbu veidotāji varētu realizēt savus darbus. Tuvāka informācija salonā „Saulgrieze” vai pie salona mākslinieciskas padomes priekšsēdētajas Māras (tālr. 27088742)Salons „SAULGRIEZE”

Labā zvaigzne
6. Janvāris 2011

Ingunai Barinovai un Eleonorai Lazdiņai par brīvprātīgu un regulāru rokdarbu nodarbību vadīšanu Rīgas patversmes Bezpajumtnieku dienas centrā ir piešķirts apbalvojums „Labā zvaigzne”. Inguna Barinova jau trešo gadu pēc kārtas regulāri apmeklē šo dienas centru un kopīgi ar patversmes apmeklētājiem rada kreļļu virtenes, apglezno vāzes, ada zeķes un filcē brošiņas.

© LSIA „Aspazija”