VASARSVĒTKI GRĪZIŅKALNĀ ATKAL IR KLĀT!

4. Jūnijs 2017

       LSIA "Aspazija" sadarbībā ar Rīgas domes Izglītībass kultūras un sporta departamentu jau 13.gadu aicina rīdziniekus, īpaši Grīziņkalna iedzīvotājus, uz labdarības koncertu "Vasarsvētki Grīziņkalnā".

Pasākuma norises vieta Grīziņkalna parkā - pie 1905.gada pieminekļa 2017.gada 4.jūnijā no plkst 13 00.

Pasākuma mērķis:

 • Sekmēt seno Grīziņkalna svētku un tradīciju atjaunošanu, radīt interesi par Grīziņkalna vēsturi un vēlmi piedalīties tās veidošanā
 • Sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos caur kultūras pasākumiem, kā arīveicināt kultūras pasākumu norisi Grīziņkalna parkā un to pieejamību
 • Sekmēt sadarbību starp dažādiem mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem
 • Veicināt pozitīvu sabiedrības attieksmi pret vecāko paaudzi un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām   

Koncertā piedalās:

 • LSIA "Aspazija" vokālais ansamblis "Ilgas", vadītāja Ilga bērziņa
 • LSIA "Aspazija" senioru deju kopa "Aspazija", vadītāja Antra Zūkere
 • Dienas centra "Svētās Ģimenes Māja" senioru deju kopa "Magdalēna", vadītāja Antra Zūkere
 • Salaspils kultūras nama "Enerģētiķis" senioru deju kopa "Madaras", vadītāja Regīna Grebežniece
 • Siguldas pagasta kultūras nama senioru deju kopa "Preilene", vadītāja Antra Zūkere
 • Siguldas novada Kultūras centra senioru deju kopa "Sniegaroze", vadītāja Antra Zūkere
 • Igaunijas senioru deju kopa "Koigi daamid", vadītāja Saima Kams
 • Biedrības "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" mūzikas grupa "Zvaigžņu dzirksts", vadītāji Ieva Altrofa un Viesturs Samts
 • Rīgas 34. vidusskolas vokālā studija "Perezvon" un vokālais ansamblis "Din Don", vadītāja Svetlana Šibajeva
 • Jaunmārupes pamatskolas Pirmsskolas izglītības grupu bērnu deju kolektīvs "Taurenītis", vadītāja Dita Danosa
 • Garkalnes novada Upesciema deju grupa "Upesmeitas", vadītāja Brigita Puzo

© LSIA „Aspazija”