Seminārs "Stratēģiskā plānošana nevalstiskajām organizācijām"

7. Maijs 2015

       Kārtējais biedrības "Aspazija" organizētais seminārs šoreiz notika Tukuma kultūras nama telpās. Semināru "Stratēģiskā plānošana nevalstiskajām organizācijām" vadīja Tukuma biedrības "Pozitīvā doma" izveidotāja Ieva Upesleja. Semināra gaitā tika apzinātas katras LSIA "Aspazija" nodaļas gan esošā, gan ieplānotā sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, iespējamās grūtības komunikācijā ar pašvaldībām un citiem valsts dienestiem. Interaktīvā semināra laikā tika veikta eksperimentāla vienu minūti gara saruna ar potenciālo sponsoru, lai kodolīgi pārliecinātu par sava sociālā jautājuma aktualitāti, lūdzot šo personu ieguldīt savu naudu projektā. Semināra vadītāja deva profesionālus padomus šāda dialoga uzsākšanai. Semināram noslēdzoties, LSIA "Aspazija" Tukuma nodaļa visas dalībnieces ielūdza uz savu 15 gadu pastāvēšanas Jubileju kultūras nama zālē. Senioru deju kopa "Aspazija" Jubilejas koncertā sniedza priekšnesumu visiem klātesošajiem.  

© LSIA „Aspazija”