Seminārs "Sadarbība ar pašvaldību"

11. Oktobris 2013

       Bauskā, kas apvīta ar leģendām un slavena ar savu krāšņo rotu Mūsas upes krastā - nesen restaurēto un modernizēto Bauskas pili, norisinājās seminārs "Sadarbība ar pašvaldību", kopā pulcinot LSIA "Aspazija" nodaļas no Rīgas, Olaines, Ogres, Varakļāniem, Talsu novada, Jelgavas, kā arī pārstāves no Bauskas novada. Intraktīvo semunāru vadīja NVO konsultante, sabiedrisko procesu eksperte Ausma Pastore, ieskicējot iespējamos veidus, kā uzsākt sadarbību ar pašvaldību, kādas darbības ietilpst pašvaldības kompetencē, norādot atšķirību starp valsts un pašvaldības funkcijām. Noklausoties un analizējot četrus stāstus par dažādiem kandidātiem, dalībnieces piedalījās improvizētās Domes priekšsēdētāja vēlēšanās, balsojot un aizstāvot katra savu izvirzīto kandidātu. Semināra izskaņā piedalījās ne tikai semināram pieteiktās 25 pārstāves, bet arī laipni tika pieaicinātas sievietes ar invaliditāti no plašā Bauskas novada. Visām klātesot, ilggadējā LSIA "Aspazija" vadītāja Ilze Laine sniedza izsmeļošu ieskatu par biedrības ikdienas aktivitātēm, nodarbību klāstu, svētku reizēm, senioru deju kopas "Aspazija" un vokālā ansambļa "Ilgas" koncertdarbību. Ilze Laine uzsvēra nodaļu sadarbības nozīmīgumu sadraudzības stiprināšanai, pieredzes apmaiņai, jaunu zināšanu iegūšanai. Svinīgā gaisotnē tika nodibināta jauna LSIA "Aspazija" nodaļa - "Bauskas novada nodaļa", par tās vadītāju ieceļot enerģisko Intu Lāci. Savā uzrunā Inta Lāce uzsvēra vēlmi paplašināt sadarbību ar LSIA "Aspazija", piedalīties turpmākajos izglītojošajos semināros, forumos un ikmēneša "gaidītajās trešdienās", kad Rīgas biedrības telpās par savu dzīvi un daiļradi stāsta kāds tautā iemīļots mākslinieks vai aktīvs sabiedriskais darbinieks. Bauskas sociālā dienesta telpās visu apskatei tika iekārtota rokdarbu izstāde, kurā savus labākos mākslinieciskos izstrādājumus demonstrēja gan Bauskas novada sievietes ar invaliditāti, gan arī biedrības LSIA "Aspazija" rokdarbnieces. Paldies nodibinājumam "Borisa un Ināras Teterevu fonds" par iespēju mums visām būt vajadzīgām un novērtētām.

© LSIA „Aspazija”