Seminārs ''Cilvēku ar invaliditāti aktīva līdzdalība sabiedrības dzīvē''

9. Jūnijs 2012

Šogad seminārs ''Cilvēku ar invaliditāti aktīva līdzdalība sabiedrības dzīvē'' notika pie viesmīlīgajām Olaines nodaļas kolēģēm. LSIA ''Aspazija'' biedres bija ieradušās no Varakļānu, Tukuma, Liepājas, Siguldas, Olaines, Rojas un Rīgas nodaļām. Semināru vadīja atraktīvā lektore Ausma Pastore, vadot grupu un pāru darbu par jēdzieniem ''līdzdalība'', ''līdzdarbība'' un ''dzīves kvalitāte''. Katrai nodaļai zīmējot un prezentējot ''Dzīvo karti'', tika apzinātas atbildes uz jautājumiem: ''kam nepieciešams atbalsts'', un ''ko es varu dot citiem''. Semināra izskaņā notika izzinoša ekskursija pa Olaines Meža parku, apskatot moderno estrādi un apmeklējot aušanas darbnīcas. Paldies nodibinājumam ''Borisa un Ināras Teterevu fonds'' par doto finansējumu un iespēju noorganizēt šo semināru! Uz tikšanos rudens semunārā!

© LSIA „Aspazija”