Projekts Ilgdzīvotības noslēpumi

18. Jūlijs 2012 - 29. Septembris 2012

Projekts „Ilgdzīvotības noslēpumi“ tika organizēts kā kompleksa programma septiņos tēmu moduļos, ar mērķi sniegt ieskatu par sievietes veselīga dzīvesveida priekšnosacījumiem, sievietes psiholoģiju, praktiskiem pašregulācijas vingrinājumiem, lai veidotu jaunas idejas par pašpalīdzības prasmēm. Šīs metodes ir kā alternatīvas veselības uzlabošanas metodes. Dalībniecēm tika veidota izpratne par sievietes psiholoģiju un personības attīstības psiholoģiskiem aspektiem, pamatojoties uz praktisku paņēmienu apguvi nodarbībās un piemērojot izvēli katrai individuāli. Programma tika realizēta semināru un praktisku nodarbību veidā. Katra semināra noslēgumā tika organizētas kustību (deju) terapijas nodarbības mūzikas pavadījumā. Projekta nobeigumā notika izbraukums uz pirti, lai speciālista vadībā uzzinātu kā izmantot pirti veselības uzlabošanai.

Projekta iesākumā dalībnieces tika aptaujātas par veselīga dzīvesveida, pašregulācijas un pašpalīdzības paņēmienu pieredzi un priekšzināšanām. Projekta noslēgumā ar aptaujas palīdzību tika rezumēti dalībnieču ieguvumi projekta laikā un iegūto prasmju un zināšanu pielietojumu ikdienā.          

Projekta dalībniecēm tika veidota izpratne par veselības psiholoģiju un personības attīstības psiholoģiskajiem aspektiem, pamatojoties uz praktisku paņēmienu apguvi nodarbībās un piemērojot izvēli katrai individuāli. Iegūtās zināšanas palīdzēs veicināt veselīgu dzīvesveidu un spēcinās katru dalībnieci individuāli nebaidīties no vēlīnā brieduma gadiem.

Grupas dalībnieces atzina, ka projekta laikā ir iepazinušās, izpratušas un izmēģinājušas praktisko paņēmienu pielietošanu, kā arī guvušas ieskatu par sievietes ilgdzīvotspējas dzīvesveida noslēpumiem. Apskatītās metodes un paņēmieni ir paredzētas individuālai veselīga dzīvesveida sakārtošanai, kā arī ir individuāli izvēlētas atbilstoši, katra individualitātei no piedāvātās programmas klāsta.

Grupas dalībnieces ir iepazinušas dažādus paņēmienus veselīga dzīvesveida uzturēšanai, iepazinušas ārstniecisko augu praktisko pielietojumu veselības uzlabošanai, izmantojot pirti. Viņas ir uzzinājušas kā pareizi izmantot pirts procedūras individuālai savas veselības uzlabošanai. Pozitīvi personības resursi par veselīga dzīvesveida uzturēšanu, jaunas idejas un pieredzes apmaiņa dalībniecēs aktivizēs interesi par sievietes veselīga dzīvesveida veidošanu brieduma gados.   

Dalībnieces ir apguvušas izpratni par ilgdzīvotspējas sekmīgu veicināšanu, tiekot galā ar negatīvām emocijām, izmantojot emocionālo pašregulāciju un pamatprincipus veselības profilaksei. 

Visas projekta dalībnieces ar projektā iegūtajām zināšanām un prasmēm izteica vēlmi dalīties tajās ar ģimenes locekļiem, draugiem, radiem un savām likteņbiedrēm.

© LSIA „Aspazija”