NORD+ projektu integrācijas programmā iesaistās arī "Aspazija"

25. Maijs 2016

       2015.gadā LSIA "Aspazija" iesaistījās starptautiskajā NORD+ projektu integrācijas programmā par sociālo uzņēmējdarbību. Projekta mērķgrupa - sievietes pirmspensijas vecumā, kā arī sievietes ar kustības traucējumiem, kurām varētu būt grūtības iekļauties darba tirgū. Projekta partnervalstis - Latvija, Lietuva, Somija. Projekta ietvaros tiek organizētas trīs tikšanās visās dalībvalstīs. Somijas, Lietuvas un Latvijas delegācija viesojās biedrībā "Aspazija", apmeklēja LSIA "Aspazija" izveidoto rokdarbu salonu "Saulgrieze". Projekta partneres tika iepazīstinātas ar sociālās uzņēmējdarbības problēmām Latvijā. 2016.gada aprīlī notika nākamā tikšanās Somijas pilsētā - Tampere, kurā no Latvijas piedalījās LSIA "Aspazija" valdes priekšsēdētājas vietniece Maruta Melberga un salona "Saulgrieze" pārdevēja Anna Bogdanova, kā arī biedrības "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" vecākā sociālā darbiniece Gundega Tumpele. Apmeklējot dienas centrus Somijas pilsētā Tampere, delegācija tika iepazīstināta ar esošo situāciju sociālās uzņēmējdarbības jomā. Noslēdzošā tikšanās no 6.-11.jūnijam notiks Lietuvas pilsētā - Viļņā, kur paredzēta biedrības "Aspazija" pārstāvju prezentācija par salona "Saulgrieze" izveidi un biedrības nodaļu darbību. Semināra ietvaros tiks īstenota cilvēku ar invaliditāti rokdarbu izstāde, kā arī senioru deju kopas "Aspazija" un vokālā ansambļa "Ilgas" priekšnesumi. Noslēgumā tiks izvērtēta pieredze sociālajā uzņēmējdarbībā visās trijās projektā iesaistītajās valstīs.

© LSIA „Aspazija”