"Mirklis no mūsu ikdienas" Stendē

19. Septembris 2014

       Saulainā atvasaras dienā LSIA "Aspazija" dejotājas un biedrības vokālais ansamblis "Ilgas" devās sniegt koncertu Talsu novada Stendes pilsētas jaunajā estrādē, kur kuplā skaitā bija sapulcējušies Kurzemes pensionāru un invalīdu organizāciju pārstāvji un atbalstītāji. Pasākumu organizēja Kurzemes NVO atbalsta centrs, biedrība "Kultūras Krātuve" un Stendes pensionāru klubs. Kurzemes senioru un invalīdu organizāciju iepazīšanās pasākumu neformālā gaisotnē vadīja stendeniece Inta Ulmane, uzaicinot klātesošo biedrību pārstāvjus dalīties stāstos par savas organizācijas labajiem darbiem un ikdienu. Pasākums "Mirklis no mūsu ikdienas" kopā pulcināja ap 70 senioru un cilvēkus ar invaliditāti no 7 dažādām organizācijām: no Stendes, Ances, Ventspils, Zlēkām, Puzes, Aizputes un Rīgas, kā rezultātā tika dibināti jauni kontakti pieredzes apmaiņai un pārrunātas sadarbības iespējas nākotnē. Izskaņā kopīgi tika baudīta stendenieku gardā zupa, kā arī bija iespēja pamācīties pie TLM meistares Inas Valteres kā darboties ar lupatiņām mozaīkas tehnikā. Tā kā pasākums bija izdevies gan izzinošs, gan izklaidējošs, Kurzemes NVO atbalsta centrs līdzīgu pasākumu plāno organizēt arī nākamgad! Pteicamies mūsu atbalstītājiem Teterevu ģimenei par iespēju piedalīties Stendes pasākumā. "Mirklis no mūsu ikdienas" Stendē

© LSIA „Aspazija”