LSIA "Aspazija" - 15!

17. Maijs 2013

          Saules pielietā maija rītā LSIA "Aspazija" dāmas pulcējās, lai kopā ar draugiem, atbalstītājiem un pārējām "Aspazija" nodaļu pārstāvēm aizvadītu 15 aktīvas darbības gadu jubileju - forumu KOPĀ VISS IR IESPĒJAMS!. Iesākumā biedrības izveidotāja un ilggadējā vadītāja Ilze Laine sniedza izvērstu un ilustratīvu atskaiti par padarīto - īstenotajiem projektiem, sasniegtajiem mērķiem, deju kopas "Aspazija" un vokālā ansambļa "Ilgas" koncertdarbību, kā arī ikdienas aktivitātēm. Rīgas domes Labklājības departamenta vārdā sirsnīgu apsveikumu bija sagatavojuši Taiga Kantāne un Edgars Kainaizis, "saules mūžu" novēlēja Sieviešu Resursu centrs "Marta", biedrības Latvija - Zviedrija vārdā "ražīgus turpmākos gadus un paveiktā darba gandarījumu" vēlēja valdes priekšsēdētāja Lidija Treigūte, dāvājot ziedu vāzi. Skaistu un dvēseliski piesātinātu apsveikumu LSIA "Aspazija" saņēma no nodibijuma "Borisa un Ināras Teterevu fonds" labvēles Ināras Teterevas, bet bagātīgu ziedu pušķi dāvāja šī fonda labdarības projektu vadītāja Ieva Ernštreite. Finansiālu iespēju iegādāties ārstnieciskās vingrošanas palīgierīces dāvāja uzņēmēji Marija Balcere un Mārtiņš GresteRīgas Sociāla dienesta Sociālā darba nodaļas vecākās sociālās darbinieces Ineses Ramas svinīgais dzejolis mūs pozitīvi uzlādēja. Ar aizkustinošiem vārdiem un laba vēlējumiem klātesošās jubilāres priecēja Latvijas Institūta direktore Karina Pētersone. Mūsu daiļamatniecības salona SAULGRIEZE "krustmāte" - Rīgas Domes pārstāve Tatjana Lukina teica atzinīgus vārdus par LSIA "Aspazija" izveidoto un sekmīgi vadīto vekalu, kur cilvēki ar invaliditāti var realizēt savus daiļdarbus. Biedrības "Līdere" vadītāja Aiva Vīksna novēlēja "daudz labu un darbīgu gadu arī turpmāk!". Savukārt Latvijas Vācu Savienības pārstāve Aina Balaško savā runā izcēlās ar asprātīgu humoru, biedrībai "Aspazija" uzdāvinot grāmatu "Vācu arhitekti Latvijā". Ar krāšņi klātiem galdiem un sirsnīgu apsveikumu visus pārsteidza ilggadēja mūsu atbalstītāja SIA "Moora" direktore Emma Moora. LSIA "Aspazija" ilggadēja bibliotēkas vadītāja Lilija Peiča jubilārēm dāvāja izjustu veltījumu dzejā, Varakļānu nodaļa - dziesmu. Liepājas nodaļa ar dziesminieci Austru Pumpuri savā apsveikumā iesaistīja visus klātesošos, kopīgi dziedot "nesaki man neko - paklusē, ir vienkārši ļoti labi, ka tu esi šai pasaulē!". Jelgavas nodaļas "Zvaigzne" dzejniece Ināra Gaile veltīja īpaši jubilārēm sacerētu dzejoli. Biedrības vokālais ansamblis "Ilgas" visus iepriecināja ar dziesmām, savukārt senioru deju kopa "Aspazija" parādīja sevi dejā. Sekoja apsveicēju priekšnesumi, kur ar jestru dejas soli un skaņu dziedājumu uzstājās Krievu vidusskolas etnogrāfiskais ansamblis "Iļjinskaja pjatņica", bērnu mūzikas skolas "Namiņš" vijoļnieku ansamblis, Martas centra dziedošās māsas Lāces, kā arī Dienas centra "Ābeļzieds" līnijdeju dejotājas.  Īpašs viesis mūsu jubilejā bija SUSTENTO vadītāja Gunta Anča, kura toreiz, pirms 15 gadiem aktīvi piedalījās LSIA "Aspazija" izveidē un pašaizliedzīgi dāvāja savus padomus. Forumu KOPĀ VISS IR IESPĒJAMS! vadīja atraktīvā un enerģiskā Ausma Pastore. Tik skaistu 15 gadu jubileju varējām atzīmēt pateicoties Rīgas Domes Izglītības Kultūras un Sporta departamenta finansiālajam atbalstam. Paldies visiem, visiem, kuri mums palīdz, novērtē un dzīvo līdzi!           

© LSIA „Aspazija”