Diskusija "Sievietes ar invaliditāti vieta Latvijas sabiedrībā"

10. Marts 2017

       Latvijas Cilvēku ar invaliditāti sadarbības organizācija SUSTENTO sadarbībā ar Latvijas Sieviešu invalīdu asociāciju "Aspazija" veiksmīgi noorganizēja diskusiju par sievietes ar invaliditāti vietu mūsdienu sabiedrībā. Diskusijas mērķis bija pievērst uzmanību īpaši mazaizsargātai sociālai grupai, kas bieži saskaras ar dubultu diskrimināciju visās dzīves jomās, piemēram, sociāli ekonomisko nabadzību, sociālo atstumtību, vardarbību ģimenē un mobingu darbā, piespiedu sterilizāciju un abortiem, pieejamības trūkumu, nepietiekamu veselības aprūpi, kā arī ierobežotām iespējām dot savu ieguldījumu un aktīvi iesaistīties sabiedrībā.

       Diskusiju atklāja Latvijas Valsts Tiesībsargs Juris Jansons, nākot klajā ar pētījumiem par to, ka sievietes ar invaliditāti, atšķirībā no pretējā dzimuma, ir sociāli aktīvākas, kā arī lielāku augstākās izglītības procentu, tomēr nodarbinātības jautājumā viņas atrodas riska grupā. Tiesībsargs, runājot par sievietēm ar invaliditāti, ne vienu reizi vien pieminēja multiplo diskrimināciju, īpaši uzsverot sociālās aprūpes institūciju neiecietību.

       SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča emocionālā runā ieskicēja ikdienas šķēršļus, kas liedz apmeklēt sievietēm ratiņkrēslā, kā arī ar redzes un dzirdes invaliditāti, piemēram, ginekologa apskates. Lai to paveiktu, nepieciešama asistenta klātbūtne, kas neļauj pilnībā ārstam uzticēt visas sūdzības, jo pastāv informācijas no[plūdes risks. Tika apskatīta smaga problēma -mazgadīgas meitenes ar garīgās attīstības traucējumiem, kuras tiek iesaistītas prostitūcijā, atbildīgajā institūcijām "pieverot acis" vai vēl ļaunāk, - gūstot kādu labumu.

       Labklājības Ministrijas Sociālās iekļaušanās politikas ekspertes Agnese Gaile un Elīna Celmiņa klātesošos informēja par LM rīcībā esošajiem datiem par personām ar invaliditāti stāvokli un nodarbinātību Latvijā. Ekspertes uzklausīja reālo situāciju par nekur nereģistrētiem cilvēktiesību pārkāpumiem, piemēram, asistents izmanto savu aprūpējamo.

       Resursu centra sievietēm "Marta" vadītāja Iluta Lāce uzsvēra preventīvo pasākumu nozīmi cīņā ar vardarbību. Ļoti svarīgi ir atpazīt un definēt vardarbības izpausmes. Sieviete, kura uzaugusi vardarbīgā ģimenē nevar objektīvi spriest par savu gadījumu. Liela problēma parādās sievietei ar redzes un dzirdes invaliditāti, fiziski nespējot izsaukt laikā palīdzību, kā arī sazināties savā zīmju valodā. 

        Paldies diskusijas viesiem, kā arī NVO nama vadītājai Laumai Celmai par palīdzību! 

© LSIA „Aspazija”